Reklamacje

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@fornero.pl. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

1.imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

4. okoliczności uzasadniające reklamację.

5. dowód zakupu w postaci paragonu.

Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl